Térinformatika

Egy kis térinformatika-történelem

Térinformatika korszerűsítve
Térinformatika korszerűsítve

Ma már szinte hihetetlennek tűnik, de volt idő, amikor egy korszerű adatbázisban
kizárólag alfanumerikus adatok szerepeltek. Az adatok formája, szervezettsége,
az adatbázis lekérdezési technikája azonban nem tették lehetővé, hogy a
térbeliség tényét térbeli feladatok megoldására is felhasználják. Az adatbank
rendszerek fejlődésével ez a hiányosság egyre inkább világossá vált.
A 60-as évek legvégén egy globális térbeli információk feldolgozását célzó földrajzi információs
rendszer (GIS) szoftverjét hoztak létre Kanadában, majd a 70-es évek elején
megfogalmazták a nagyobb felbontású, de szűkebb tematikájú földinformációs
rendszer a (LIS) koncepcióját is. A 80-as évek elejére kialakult az úgynevezett
több célú kataszter koncepció.

Napjainkban az figyelhető meg, hogy a különböző
feladatokra kialakított térbeli információs rendszerek filozófiája egyre inkább
hasonlítani kezd egymáshoz, függetlenül attól, hogy a rendszer nagy felbontású
regionális vagy kisfelbontású globális adatok feldolgozását tűzte-e ki céljául.
A rendszerek megkülönböztetése egyrészt a történelmi megközelítés alapján is
indokolt, másrészt ezáltal szemléltethető a kitűzött specifikus feladatok
jellege.

A történelmi szemléletnek gyakorlati jelentősége van egy olyan
országban, ahol a térbeli információs rendszerek elterjedése még kezdeti
stádiumban van. Más országok tapasztalata alapján felmérhető, hogy mire van
szükség, milyenek a kezdeti lépések, és ezeknek hova kell vezetniük, milyen
buktatókat és zsákutcákat kell elkerülni.

Kovács Rhewa Andrea