Oktatás

A HUNGIS ALAPÍTVÁNY

2005. évi diplomaterv- és szakdolgozat-pályázatára beérkezett pályaművek
összefoglaló értékelése

Határidőre beérkezett 11 pályázat, amelyek 2 kivételével megfeleltek a kiírás tartalmi és formai követelményeinek.

A pályázatok oktatási intézmények szerinti megoszlása:

Miskolci Egyetem 4 pályamű
NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar 3 pályamű
Szegedi Tudományegyetem 1 pályamű
Pécsi Tudományegyetem 1 pályamű
Szent István Egyetem 1 pályamű
BME 1 pályamű
    Általános értékelés:

  • pályázók mindegyike gyakorlati alkalmazásokat mutatott be egy-egy konkrét feladat megoldásával. A feladatok megválasztása az esetek többségében nagyon jó, nyilván a kiírók jól ismerik azokat a problémákat, amelyek megoldására alkalmasak a térinformatikai alkal-mazások.
  • A pályaművek legtöbbjét a szakmai problémák szakszerű megoldása jellemzi.
  • Általában a szép, gondos kivitelezés jellemzi a legtöbb pályaművet, jóllehet néhány pályá-zatban a fogalmazás nehézkes, a kifejezések nem pontosak.
  • Két pályázat esetén a megoldásoknak nem voltak térinformatikai vonatkozásai. Összességében mind mennyiségben, mind minőségben az idei pályázat eredményes volt, érté-kes pályaműveket küldtek be a pályázók.
  • Mind ezek alapján a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma 2005. október 19-ei ülésén jóváhagyta a bíráló bizottság szakértők véleményével megerősített javaslatát. A díjazásban részesített pá-lyaművek:

I. díj
Vető István, Fekete András, Sebestyén Eszter:
A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni, felszín közeli és felszín alatti vizeinek, valamint hidrometeorológiai monitoring rendszerének kialakítása Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar

I. díj
Sobor Balázs:
Térinformatikai adatnyerés szövegbányászati módszerekkel BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

II. díj (megosztva)
Szikszai Sándor:
Bevetésirányítás a térinformatikában, avagy az Sx_Bevetésitrányító ismertetése Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport

II. díj (megosztva)
Tarsoly Lajos:
Hulladéktároló kijelölésére szolgáló GRASS GIS kidolgozása Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

III. díj (megosztva)
Fehér Szabolcs: Levéltári térképi anyagok archiválása térinformatikai rendszerben Ny-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar

III. díj (megosztva)
Őrsi Katalin: A Balatoni Adatbank térinformatikai megfogalmazása Ny-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Különdíjat kapott pályázatok:

Varinex Informatikai Rt.
Turner Olivér:
Temetőkataszter térinformatikai alapon Ny-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar

graphIT Kft.
Nagy Andrea:
A GIS alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata hulladéktárolók kijelölésében Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

ESRI Magyarország Kft.
Kiszela Gergő:
Talajvizek sérülékenységének modellezése a DRASTIC módszer segítségével egy kiválasztott hidrológiai rendszeren Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet.