Aktuális munkaterv

MUNKATERV 2006.

A 2006. évi munkaterv az Alapítvány szakmai tevékenységével és működésével kapcsolatos legfontosabb feladatokat tartalmazza.

  1. Újság, kiadványok

–    A Térinformatika újság megjelentetése a jelenleg érvényben lévő lapkiadási alapszerződés szerint, 8 szám 32 oldalon négyszínes nyomással. Az újság kiadója a Térinformatika Kiadó Kft.

  1. Oktatás

–    Együttműködésben a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési Tanszékével megrendezi a XV. Térinformatika az oktatásban konferenciát.

–    Az Alapítvány önállóan tizenötödik alkalommal meghirdeti térinformatika témakörben a diplomaterv- és szakdolgozat pályázatot. Ennek keretében külön kategóriában kerül kiírásra a szakközépiskolai dolgozatok részére pályázat.

–    Igény esetén egyedi rendezvények megszervezése.

  1. Rendezvények, bemutatók

–    Ebben az évben is kiemelt feladat a XVI. Országos Térinformatikai Konferencia (Szolnok) előkészítése, szervezése, lebonyolítása és értékelése. Ezt alapvetően a programbizottság felügyeli szoros együttműködésben az Alapítvány kuratóriumával.

  1. Nemzetközi tevékenység

–    Az Alapítvány segíti a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) tevékenységét.

–    Az érvényben lévő együttműködési szerződés alapján együttműködve a Gábor Dénes Alapítvánnyal, Kolozs Megye Tanácsával és a Romániai Önkormányzati Informatikusok Szövetségével megrendezi a 11. Térinformatikai Munkaműhelyt Kolozsváron.

  1. Megbízások, vállalkozások

–    Az Alapítvány 2006-ban vállalkozási tevékenységet nem folytat. Esetleges ajánlat esetén ilyen tevékenységről a kuratórium dönt.

  1. Pályázat

–    Az előzetes értesülések szerint ebben az évben is kiírják a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a működési pályázatot, amelyre az Alapítvány be fogja nyújtani pályázatát.

–    Egyéb pályázat kiírásáról egyelőre nincs hír, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

  1. Működés

–    A törvényi előírások szerinti működés biztosítása.

–    A 2005. évi közhasznúsági jelentés elkészítése május 31-ig.

–    A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása.

–    Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek intézését, társadalombiztosítási és munkaügyeit 2006-ban is a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. végzi.

A munkatervet az Alapítvány kuratóriuma 2006. március 1-jei ülésén elfogadta.

Dr. Berencei Rezső s. k.
ügyvezető igazgató