Térinformatika

Objektum orientált adatbázis modellek

GIS
GIS

Az első kereskedelmi, objektum orientált
adatbázis kezelő rendszer Gothic néven futott; az ADE nevű GIS fejlesztői környezet céljaira hozta létre a Laser-Scan cég, amely 1995-ben jelent meg a piacon.

Az objektum orientált adatbázisok csak napjainkban kezdenek átlépni a kísérleti fázisból a hétköznapi gyakorlatba, és kiemelten igaz ez a GIS-ben történő alkalmazásukra, mivel az objektum orientáltnak meghirdetett GIS szoftverek az ADE megjelenéséig kizárólag relációs illetve hierarchikus modellű adatbázis kezelő rendszereket használtak. Ezek az adatbázisok az objektum orientáltság elveit terjesztik ki az adatok tárolására és kezelésére.

Az objektum orientált eljárás tulajdonképpen, mint programozási
elv jelent meg a programozási nyelvekben – Simula, C++, Flavors, Smalltalk-80,
Eiffel, stb… A módszer teljes kapacitásának kibontakozásához arra is szükség
volt, hogy maga az adatbázis is objektum orientált elvek alapján szerveződjön.
Az eme célnak alárendelt fejlesztések olyan adatbázis-kezelő nyelvek – és a hátterükben
álló adatbázis-kezelő rendszerek –, kialakulásához vezettek, mint a GemStone és
a SIM.

Ugyanakkor az objektum orientált adatbázis-kezelő rendszerekkel szerzett
tapasztalatok elég szerények a relációs adatbázis kezelő rendszerekkel
összehasonlítva és ez az oka annak, hogy még a nagy szoftver fejlesztők és
gyártók is idegenkednek az új adatbázis típusra való átállástól. Paradox módon,
még az objektum orientált GIS szoftverek is rendszerint hagyományos
adatbázisukban tárolják az adatokat.

Kovács Rhewa Andrea